facebook

Подвоєння букв. Тест для самоперевірки № 65

Тест на тему «Подвоєння букв»

1. Знайдіть слово, у якому буква «н» подвоюється:

А) священ..ий;
Б) нагороджен..ий;
В) освічен..ий;
Г) олов’ян..ий;
Д) полотнян..ий.

2. Знайдіть слово, у якому буква «ч» подвоюється:

А) облич..;
Б) велич..ю;
В) жовч..ю;
Г) копійч..аний;
Д) десятиріч…

3. Знайдіть слово, у якому буква «т» подвоюється:

А) взаємніст..ю;
Б) безсмерт..ям;
В) століт..ь;
Г) сут..євий;
Д) сист..яний.

4. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:

А) підніж..я;
Б) письмен..ий;
В) туш..ю;
Г) бджолин..ий;
Д) гостин..ий.

5. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви «н»:

А) числен..ий;
Б) клітин..ий;
В) кам’ян..ий;
Г) ураган..ий;
Д) притаман..ий.

6. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:

А) в..ічливість;
Б) підніс..я;
В) перед..ень;
Г) бов..аніти;
Д) вид..звонювати.

7. Знайдіть слово, у якому буква «н» подвоюється:

А) вощан..ий;
Б) картоплян..ий;
В) довгождан..ий;
Г) страшен..ий;
Д) буквен..ий.

8. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви «н»:

А) дерев’ян..ий;
Б) божествен..ий;
В) вогнен..ий;
Г) старан..ий;
Д) числен..ий.

9. Знайдіть слово, у якому буква подвоюється:

А) священ..ик;
Б) пореформен..ий;
В) спів..ітчизник;
Г) зусил..ь;
Д) лист..ям.

10. Знайдіть рядок, у якому в обох словах буква «ч» подвоюється:

А) жовч..ю, піч..ю;
Б) сторіч.., Донеччина;
В) річ..ю, облич..ям;
Г) копійч..ина, козач..ина;
Д) ніч..ю, Галич..ина.

Відповіді

Натисніть тут

1. А2. Б3. Г4. Г5. В
6. Д7. Г8. А9. В10. В

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *