Теорія літератури

1 запис

Тести з відповідями для самоперевірки знань з розділу Теорія літератури. У цьому розділі розглядаються тести, котрі допоможуть вам перевірити свої знання з таких тем:

— Літературні роди та жанри;
— Елементи віршування. Система віршування;
— Елементи віршування. Мова віршова й прозова;
— Звукова організація мови (фоніка);
— Поетичний синтаксис;
— Мова автора і мова персонажів. Літературна мова і мова художньої літератури;
— Мова як засіб художнього відображення дійсності;
— Конфлікт у творі;
— Тропи як спеціальні засоби образності мови;
— Образи в художній літературі;
— Позасюжетні елементи літературного твору;
— Сюжет твору;
— Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів;
— Тема та ідея твору і світогляд письменника;
— Ідейний зміст. Основна ідея твору;
— Поняття про ідейно – тематичну основу твору.