Карпенко-Карий Іван

1 запис

Тести для самоперевірки знань на тематику життя та творчості Івана Карпенка-Карого. Письменник є представником періоду нової української літератури. В цій категорії об’єднанні всі тести, котрі допоможуть перевірити знання з творчості та життя Івана Карповича. Для вдалого виконання тестів, та підготовки до ДПА, ЗНО, контрольних робіт чи іспитів, вам необхідно знати літературну творчість, персонажів, ідеї та тексти творів Івана Карпенка-Карого. Необхідно також вивчити біографію письменника та основні дати з його творчого життя.

Для того, щоб вдало виконати тести, вам необхідно перечитати такі твори: «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Паливода XVIII століття», «Чумаки».