Василь Стус

1 запис

Тести для самоперевірки знань на тематику життя та творчості Василя Стуса. Письменник є представником періоду новітньої української літератури та літературного процесу 50-80-х років ХХ ст. В цій категорії об’єднанні всі тести, котрі допоможуть перевірити знання з теми творчості та життя Василя Стуса. Для вдалого виконання тестів, та підготовки до ДПА, ЗНО, контрольних робіт чи іспитів, вам необхідно знати літературну творчість, персонажів, ідеї, збірки та тексти творів письменника. Також необхідно вивчити його біографію та основні дати з творчого життя.