facebook

Апостроф. Тест для самоперевірки № 64

Тест на тему «Вживання апострофу»

1. Знайдіть слово, яке потрібно писати з апострофом:

А) медв..яний;
Б) трав..яний;
В) цв..ях;
Г) присв..ячений;
Д) моркв..яний.

2. Знайдіть слово, у якому після «р» пишеться апостроф:

А) сер..йозний;
Б) довір..я;
В) кор..вий;
Г) бур..яний;
Д) пр..ямувати.

3. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф:

А) під..йомник;
Б) роз..учити;
В) без..ядерний;
Г) з..економити;
Д) без..іменний.

4. Знайдіть слово, яке потрібно писати з апострофом:

А) пів..Києва;
Б) пів..Європи;
В) напів..правда;
Г) пів..лимона;
Д) двох..ярусний.

5. Знайдіть прізвище, яке потрібно писати з апострофом:

А) Мол..єр;
Б) Солов..йов;
В) Лук..янченко;
Г) Н..ютон;
Д) Мал..яренко.

6. Знайдіть слово, яке пишеться з апострофом:

А) духм..яний;
Б) торф..яний;
В) цв..яшок;
Г) рутв..яний;
Д) мавп..ячий.

7. Знайдіть слово, у якому не пишеться апостроф:

А) моркв..яний;
Б) зм..якнути;
В) В..ячеслав;
Г) жнив..яний;
Д) черв..як.

8. Знайдіть слово, у якому після «р» пишеться апостроф:

А) зор..яний;
Б) всер..йоз;
В) узгір..я;
Г) пр..янощі;
Д) тр..ясовина.

9. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф:

А) роз..ятрити;
Б) дез..активація;
В) без..іменний;
Г) від..учити;
Д) під..йом.

10. Знайдіть прізвище, яке пишеться з апострофом:

А) Св..ятишев;
Б) Д..яконов;
В) Трет..як;
Г) Мурав..йов;
Д) Дем..янчук.

Відповіді

Натисніть тут

1. Б2. Б3. В4. Д5. В
6. Б7. А8. В9. А10. Д

Думка на тему “Апостроф. Тест для самоперевірки № 64”

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *