facebook

Орфографія. Тест для самоперевірки № 23

Короткі відомості

Для вдалого виконання тесту з української мови на тему Орфографія вам необхідно вміти визначати слова, в котрих пропущені букви «і», «ц», «ь», в котрих використовуються буквосполучення «-цьк-«, «-тч-«, «-тськ-«, «-льц-«, «-нц-«. Також вам необхідно знати правила подвоєння букв, вживання апострофу та м’якого знаку.

Тест для самоперевірки з теми «Орфографія»

1. У якому варіанті в слові пропущено букву «і»?

А) сяюч..ми очима;
Б) весело усміхаюч..сь;
В) тремтяч.. руки;
Г) турбуватися по-батьківськ..;
Д) палаюч.. від нетерпіння.

2. Знайдіть слово з буквосполученням «-цьк-«:

А) університе..ий;
Б) прип’я..ий;
В) гіган..ий;
Г) хва..ий;
Д) шве..ий.

3. Знайдіть слово, у якому пропущено букву «ц»:

А) сирі..тво;
Б) бра..тво;
В) дива..тво;
Г) студен..тво;
Д) бата..тво.

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «щ»:

А) ва(жч,щ)ий;
Б) ви(жч,щ)ий;
В) доро(жч,щ)ий;
Г) бли(жч,щ)ий;
Д) ни(жч,щ)ий.

5. Знайдіть слово з буквосполученням «-тч-«:

А) коза..ина;
Б) кріпа..ина;
В) воя..ина;
Г) солда..ина;
Д) гайдама..ина.

6. Знайдіть слово з буквосполученням «-тськ-«:

А) сарма..ий;
Б) страдни..ий;
В) ремісничий;
Г) мучени..ий;
Д) мисте..ий.

7. Знайдіть слово, у якому пропущено м’який знак:

А) колодяз..ний;
Б) оболон..ський;
В) повін..чати;
Г) різ..бяр;
Д) варвар..ський.

8. Знайдіть слово з буквосполученням «-льц-«:

А) Натал..ці;
Б) люл..ці;
В) сопіл..ці;
Г) рибал..ці;
Д) весел..ці.

9. Знайдіть слово, у якому перед шиплячим пишеться м’який знак:

А) тон..ший;
Б) виструн..чений;
В) нен..чин;
Г) змен..шити;
Д) промін..чик.

10. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах пропущено м’який знак:

А) кін..чик, рязан..ський, шіст..сот;
Б) незабут..ній, вісім..сот, слиз..кий;
В) т..мяний, десятиріч.., казан..ський;
Г) кін..ський, камін..ці, нян..чити;
Д) жен..шень, велетен..ський, цвірін..чати.

11. Знайдіть слово з буквосполученням «-нц-«:

А) вишен..ці;
Б) жмен..ці;
В) дон..ці;
Г) хатин..ці;
Д) скрин..ці.

12. Знайдіть слово, яке пишеться з апострофом:

А) духм..яний;
Б) торф..яний;
В) цв..яшок;
Г) рутв..яний;
Д) мавп..ячий.

13. Знайдіть слово, у якому не пишеться апостроф:

А) моркв..яний;
Б) зм..якнути;
В) В..ячеслав;
Г) жнив..яний;
Д) черв..як.

14. Знайдіть слово, у якому після «р» пишеться апостроф:

А) зор..яний;
Б) всер..йоз;
В) узгір..я;
Г) пр..янощі;
Д) тр..ясовина.

15. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф:

А) роз..ятрити;
Б) дез..активація;
В) без..іменний;
Г) від..учити;
Д) під..йом.

16. Знайдіть прізвище, яке пишеться з апострофом:

А) Св..ятишев;
Б) Д..яконов;
В) Трет..як;
Г) Мурав..йов;
Д) Дем..янчук.

17. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви:

А) в..ічливість;
Б) підніс..я;
В) перед..ень;
Г) бов..аніти;
Д) вид..звонювати.

18. Знайдіть слово, у якому буква «н» подвоюється:

А) вощан..ий;
Б) картоплян..ий;
В) довгождан..ий;
Г) страшен..ий;
Д) буквен..ий.

19. Знайдіть слово, у якому немає подвоєння букви «н»:

А) дерев’ян..ий;
Б) божествен..ий;
В) вогнен..ий;
Г) старан..ий;
Д) числен..ий.

20. Знайдіть слово, у якому буква подвоюється:

А) священ..ик;
Б) пореформен..ий;
В) спів..ітчизник;
Г) зусил..ь;
Д) лист..ям.

21. Знайдіть рядок, у якому в обох словах буква «ч» подвоюється:

А) жовч..ю, піч..ю;
Б) сторіч.., Донеччина;
В) річ..ю, облич..ям;
Г) копійч..ина, козач..ина;
Д) ніч..ю, Галич..ина.

22. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «с»:

А) бри(з,с)ки;
Б) ка(з,с)ковий;
В) пора(з,с)ка;
Г) бли(з,с)кітки;
Д) бря(з,с)кіт.

23. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «д»:

А) моло(д,т)ьба;
Б) мабу(д,т)ь;
В) моло(д,т)ший;
Г) коро(д,т)кий;
Д) несамохі(д,т)ь.

24. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «г»:

А) торо(г,х)тіти;
Б) ві(г,х)ті;
В) кри(г,х)кість;
Г) прибере(г,х)ти;
Д) пу(г,х)кий.

25. Знайдіть слово, у якому буква «т» випадає:

А) контрас..ний;
Б) балас..ний;
В) благовіс..ний;
Г) аспіран..ці;
Д) парламен..ський.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. Г3. В4. Б5. Г6. А7. Г
8. Б9. В10. А11. Г12. Б13. А14. В
15. А16. Д17. Д18. Г19. А20. В21. В
22. Г23. В24. Г25. В

Залиште коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *