facebook

М’який знак. Тест для самоперевірки № 23

Тести на тему «М’який знак»

1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати м’який знак:

А) віден..ський;
Б) чотир..ма;
В) кін..ський;
Г) гіл..ці;
Д) дон..ці.

2. Знайдіть слово з буквосполученням -нц-:

А) снігурон..ці;
Б) стеблин..ці;
В) долон..ці;
Г) нен..ці;
Д) черешен..ці.

3. Знайдіть слово, у якому перед шиплячим пишеться м’який знак:

А) брин..чати;
Б) потон..шати;
В) витон..чений;
Г) Волин..щина;
Д) ган..чірка.

4. Знайдіть слово з буквосполученням -льц-:

А) русал..ці;
Б) бджіл..ці;
В) таріл..ці;
Г) зозул..ці;
Д) сопіл..ці.

5. У якому варіанті в усіх словах пропущено м’який знак?

А) могут..ній, павутин..ці, шіст..сот;
Б) Херсон..щина, вишен..ці, нен..чин;
В) чужин..ці, рязан..ський, різ..бяр;
Г) самот..ній, колодяз..ний, Наталон..ці;
Д) п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці.

6. Знайдіть слово, у якому пропущено м’який знак:

А) колодяз..ний;
Б) оболон..ський;
В) повін..чати;
Г) різ..бяр;
Д) варвар..ський.

7. Знайдіть слово з буквосполученням «-льц-«:

А) Натал..ці;
Б) люл..ці;
В) сопіл..ці;
Г) рибал..ці;
Д) весел..ці.

8. Знайдіть слово, у якому перед шиплячим пишеться м’який знак:

А) тон..ший;
Б) виструн..чений;
В) нен..чин;
Г) змен..шити;
Д) промін..чик.

9. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах пропущено м’який знак:

А) кін..чик, рязан..ський, шіст..сот;
Б) незабут..ній, вісім..сот, слиз..кий;
В) т..мяний, десятиріч.., казан..ський;
Г) кін..ський, камін..ці, нян..чити;
Д) жен..шень, велетен..ський, цвірін..чати.

10. Знайдіть слово з буквосполученням «-нц-«:

А) вишен..ці;
Б) жмен..ці;
В) дон..ці;
Г) хатин..ці;
Д) скрин..ці.

Відповіді

Натисніть тут

1. Д2. Б3. А4. Г5. А
6. Г7. Б8. В9. А10. Г

4 комментария “М’який знак. Тест для самоперевірки № 23”

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *