Григір Тютюнник

1 запис

Тести для самоперевірки знань на тематику життя та творчості Григора Тютюнника. Письменник є представником періоду новітньої української літератури та літературного процесу 50-80-х років ХХ ст. В цій категорії об’єднанні всі тести, котрі допоможуть перевірити знання з теми творчості та життя Григора Тютюнника. Для вдалого виконання тестів, та підготовки до ДПА, ЗНО, контрольних робіт чи іспитів, вам необхідно знати літературну творчість, персонажів, ідеї, збірки та тексти творів письменника. Також необхідно вивчити його біографію та основні дати з творчого життя.