facebook

Григір Тютюнник. Життя та творчість. Тест № 60

Тести для самоперевірки «Григір Тютюнник. Життя та творчість»

1. Григір Тютюнник відомий в українській літературі як:

А) майстер психологічної новели;
Б) поет-пісняр;
В) байкар;
Г) автор історичних романів.

2. Яка з наведених особливостей не є характерною для творчості Григора Тютюнника?

А) змалювання проблем українського села;
Б) розкриття внутрішнього світу персонажів у короткому за обсягом творі;
В) надання читачеві права самостійно оцінювати героїв;
Г) переважний жанр — роман.

3. Григір Тютюнник є автором кіносценарію за твором:

А) «Земля» Олександра Довженка;
Б) «Вир» Григорія Тютюнника;
В) «Іван» Олександра Довженка;
Г) «Сумка дипкур’єра» Олександра Довженка.

4. Для дітей призначені всі наведені книги Григора Тютюнника, крім:

А) «Лісова сторожка»;
Б) «Степова казка»;
В) «Ласочка»;
Г) «Деревій».

5. Темою новели Григора Тютюнника «Зав’язь» є:

А) еволюція нероздільного кохання;
Б) показ трагічних подій Великої Вітчизняної війни;
В) весілля молодої селянської пари;
Г) зародження кохання;
Д) показ життя селянства в післявоєнні роки.

6. «Любові Всевишній» присвячено твір Григора Тютюнника:

А) «Облога»;
Б) «На згарищі»;
В) «Перед грозою»;
Г) «Три зозулі з поклоном»;
Д) «Зав’язь».

7. Який факт біографії Григора Тютюнника покладено в основу новели «Три зозулі з поклоном»?

А) виховання в родині рідного дядька;
Б) двотижневий перехід Григора окупованою територією до Полтавщини;
В) навчання в Харківському університеті;
Г) смерть рідного брата Григорія;
Д) батько письменника був репресованим.

8. Яка художня деталь у новелі Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» має символічний зміст?

А) зозуля;
Б) сосна;
В) сині губи матері;
Г) поштарська сумка;
Д) хата.

9. Укажіть твір Григора Тютюнника, з якого наведені рядки:
«В борознах, наче сніг у проваллі, біліє опалий цвіт».

А) «Зав’язь»;
Б) «Три зозулі з поклоном»;
В) «Вогник далеко в степу»;
Г) «Климко»;
Д) «Оддавали Катрю».

10. У якому творі Григора Тютюнника порушено проблему занепаду села, відмирання традицій?

А) «Син приїхав»;
Б) «Зав’язь»;
В) «Три зозулі з поклоном»;
Г) «Деревій»;
Д) «Три плачі над Степаном».

11. Установіть відвопідність між твором Г. Тютюнника і його персонажами:

1) «Син приїхав»;
2) «Три зозулі з поклоном»;
3) «Зав’язь»;
4) «Оддавал Катрю».

А) Марфа Якова, Михайло, Соня;
Б) дід Лаврін, Миколка, Соня;
В) Никифор Дзякун, Параска, Павло;
Г) Федір, Катря, Степан Безверхий.

12. Установіть відповідность між цитатами із творів Григора Тютюнника і засобами образності, ужитими у них:

1) «Спасибі, дядечку, рідненький»;
2) «Сокіл був, ставний такий, смуглий…»;
3) «В сто разів кращі… милий… в тисячу!»;
4) «Очі так і печуть»;
5) «Воно так: копійка до копійки — та вже й руб».

А) синекдоха;
Б) гіпербола;
В) пестливі слова;
Г) епітети;
Д) метафора;
Е) літота.

Відповіді

Натисніть тут

1. А2. Г3. Б4. Г5. Г
6. Г7. Д8. Б9. А10. А
11. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г12. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *