facebook

Орфографія. Тест для самоперевірки №10

Короткі відомості

До проходження тесту на тему «Орфографія», ви повинні знати інформацію з таких розділів: правопис литер; позначення м’якості приголосних; правила вживання м’якого знака та апострофа; правопис великих літер; написання слів іншомовного походженння; основні правила переносу слів; написання чоловічих і жіночих імен по батькові; правопис відмінковіх закінчень іменників, прикметників; особливості написання числівників; написання окремо, разом та через дефіс.

Тест для самоперевірки з теми «Орфографія»

1. Знайдіть слово, у якому допущено помилку:

А) витікти;
Б) зламати;
В) допомагати;
Г) забиратися;
Д) поклонятися.

2. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) обер..гати;
Б) прибер..гти;
В) вист..лати;
Г) вич..сувати;
Д) зап..рати.

3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) відч..пити;
Б) збр..хати;
В) вкор..нитися;
Г) вит.рати;
Д) підпер..зати.

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «і»:

А) викор..нити;
Б) вип..чений;
В) зач..пати;
Г) відр..ктися;
Д) заст..бнути.

5. У якому рядку в усіх словах пропущено букву «і»?

А) 6..йниця, греб..нця, стор..н;
Б) кур..ня, надр..зу,творч..сті;
В) пром..нчик, бат..жка, зам..тіль;
Г) к..льця, витв..ру, дор..жки;
Д) сн..гу, обер..га, гус..ні.

6. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «а»:

А) сл..в’янський;
Б) б..рсук;
В) кр..хмаль;
Г) кр..пива;
Д) б..гатство.

7. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «о»:

А) к..жан;
Б) пл..вець;
В) г..разд;
Г) к..тушка;
Д) ласк..вий.

8. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) оч..видець;
Б) кр..ниця;
В) бл..скавиця;
Г) л..ман;
Д) невм..руший.

9. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) дал..чінь;
Б) л..ментувати;
В) вел..чезний;
Г) л..вада;
Д) п..чатка.

10. Знайдіть слово, у якому ненаголошений и перевіряється наголосом:

А) тривога;
Б) кривавий;
В) стриміти;
Г) дрижати;
Д) гриміти.

11. Знайдіть іменник із суфіксом «-ев-«:

А) мереж..во;
Б) плет..во;
В) мел..во;
Г) мар..во;
Д) мороз..во.

12. Знайдіть слово, у суфіксі якого пропущено букву «е»:

А) пал..во;
Б) зверн..ний;
В) видов..ще;
Г) гущав..на;
Д) зворушл..вий.

13. В особових закінченнях дієслів пропущено букви «е» та «и». Знайдіть рядок, у якому в обох дієсловах пропущено однакову букву:

А) розкаж..ш, їзд..мо;
Б) створ..мо, перескоч..ш;
В) повесел..ш, сяд..ш;
Г) роб..мо, плач..мо;
Д) плат.ш, мел..ться.

14. Знайдіть слово з буквосполученням «-ре-«:

А) тр..вати;
Б) бр..ніти;
В) скр..піти;
Г) кр..чати;
Д) скр..бти.

15. Знайдіть слово з буквосполученням «-ри-«:

А) бр..хати;
Б) скр..хати;
В) тр..мбіта;
Г) тр..мати;
Д) тр..мтіти.

16. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «і»:

А) г..дкий;
Б) приг..нати;
В) виг..дний;
Г) заг..бель;
Д) ог..дний.

17. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) таємнич..ми;
Б) хвастощ..;
В) прич..лок;
Г) неминуч..сть;
Д) струнк..ший.

18. Знайдіть прислівник, у якому потрібно писати букву «и»:

А) позаоч..;
Б) утрич..;
В) насторож..;
Г) опівноч..;
Д) по-заяч.. .

19. Знайдіть слово, у суфіксі якого потрібно писати букву «и»:

А) нач..ння;
Б) волоч..ння;
В) маяч..ння;
Г) ворож..ння;
Д) служ..ння.

Відповіді

Натисніть тут

1. А2. Б3. Г4. В5. А6. Д7. Г
8. А9. В10. Д11. Г12. Б13. Б14. Д
15. Г16. В17. А18. Д19. А

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *