facebook

Будова слова. Словотвір. Тест №7

Для того, щоб правильно відповісти на запитання тесту з теми «Будова слова. Словотвір», треба розуміти, що означають ці терміни.

Короткі відомості

Словотвір називають один з розділів мовознавчої науки, котрий вивчає способи створення слів, а також їх структуру. Існують два способи творення слів: морфологічні та неморфологічні. Морфологiчнi способи творення слiв діляться на: префiксальний, суфiксальний, префiксально-суфiксальний, безсуфiксний, словоскладання, основоскладання та абревiацiя. Неорфологiчнi способи творення слiв розподіляються на: злиття цiлого словосполучення, набуття нового значення та перехiд з однiєї частини мови в iншу.

Розділ знань морфеміка (будова слова) вивчає найменші частки слова (морфеми). В українській мові існують такі частини слів: корінь, основа, суфікс, префікс, корінь та закінчення. Основа — це головна частина слова, без закінчення. Вона позначається зверху квадратною дужкою, та складається з наступних частин: префікса, кореня і суфікса. Префіксом називається та частка, котра знаходиться перед коренем. Суфікс — це словотвірна частина, що знаходиться після кореня. Коренем є основна, центральна частина слова. Закінчення є словоутворюючою та змінною частиною в слові. Якщо ви вивчили тему «Будова слова. Словотвір», то скористайтеся запропонованим тестом для того, щоб перевірити власні знання.

Тест для самоперевірки з теми «Будова слова. Словотвір»

1. Знайдіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом:

А) виконавець;
Б) без’язикий;
В) помірковано;
Г) розмір;
Д) помилка.

2. Знайдіть слово, у якому немає закінчення:

А) пальто;
Б) далекому;
В) озеро;
Г) клімат;
Д) по-нашому.

3. У якій схемі відтворено будову слова «незастелений»?

А) Тест 7 відповідь А

Б) Тест 7 відповідь Б

В) Тест 7 відповідь В

Г) Тест 7 відповідь Г

Д) Тест 7 відповідь Д

4. Знайдіть слово, утворене складанням основ або слів:

А) прикордонний;
Б) ультрамодний;
В) Дніпрогес;
Г) літочислення;
Д) перегляд.

5. У якому рядку всі слова спільнокореневі?

А) краще, найкраще, красиво;
Б) бідний, прибіднятися, бідніший;
В) межа, безмежний, межувати;
Г) дорогий, найдорожчий, дорогому;
Д) книжка, книгарня, у книзі.

6. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають суфікс:

А) прадід, чутливий, промовець;
Б) удар, відмінник, холод;
В) підлітковий, по-сусідськи, весело;
Г) співавтор, екс-чемпіон, миленький;
Д) гуманізм, туманний, добрий.

7. Знайдіть слово, будова якого відповідає схемі Тест 7 відповідь А:

А) позаплановий;
Б) по-старому;
В) позаторік;
Г) позакидати;
Д) записуючи.

8. Яким способом утворено слова «провулок, засніжений, співвітчизник»?

А) суфіксальним;
Б) складанням слів;
В) префіксальним;
Г) префіксально-суфіксальним;
Д) складанням скорочених слів.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. Д3. Д4. Г
5. В6. В7. А8. Г

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *