facebook

Дмитро Павличко. Життя та творчість. Тест № 58

Тести для самоперевірки «Дмитро Павличко. Життя та творчість»

1. Хто з українських митців дав таку характеристику поету Дмитрові Павличку:
«Поет має гостре око, він уміє не тільки дивитись, а й бачити»?

А) М. Рильський;
Б) Л.Костенко;
В) І. Драч;
Г) В. Стус.

2. Перша збірка поезій Дмитра Павличка має назву:

А) «Любов і ненависть»;
Б) «Моя земля»;
В) «Таємниця твого обличчя»;
Г) «Правда кличе!».

3. Яку назву має антологія перекладів Дмитра Павличка?

А) «Гранослов»;
Б) «Покаянні псалми»;
В) «Світовий сонет»;
Г) «Сонети подільської осені».

4. Дмитро Павличко є автором усіх названих збірок поезій, окрім:

А) «Гранослов»;
Б) «Неповторність»;
В) «Покаянні псалми»;
Г) «Бистрина!».

5. Дмитро Павличко переймається проблемами рідної мови в усіх названих поезіях, окрім:

А) «О рідне слово, хто без тебе я?»;
Б) «Ти зрікся мови рідної»;
В) «Якби я втратив очі, Україно»;
Г) «Дзвенить у зорях небо чисте…».

6. Визначте жанр твору Д. Павличка «О рідне слово, хто без тебе я?»:

А) Ода;
Б) сонет;
В) послання;
Г) ідилія;
Д) медитація.

7. Музику до поезії Д. Павличка «два кольори» написав:

А) О. Білаш;
Б) Л. Ревуцький;
В) Г. Майборода;
Г) П. Майборода;
Д) А. Штогаренко.

8. Який твір Д. Павличка спрямований проти Сталіна і сталінської системи?

А) «О рідне слово, хто без тебе я?»;
Б) «Коли помер кривавий Торквемада…»;
В) «Дзвенить у зорях небо чисте…»;
Г) «Полечу я до Монголії»;
Д) «Ціну свободи знає тільки раб…».

9. Укажіть твір Дмитра Павличка, ідейний зміст якого передають слова:
Не усміхались навіть крадькома;
Напевно, дуже добре пам’ятали,
Що здох тиран, але стоїть тюрма!

А) «Якби я втратив очі, Україно…»;
Б) «Покаянні псалми»;
В) «Дзвенить у зорях небо чисте…»;
Г) «Полечу я до Монголії»;
Д) «Коли помер кривавий Торквемада…».

10. Словами: «Дзвени в моїм і правнуковім домі» — Дмитро Павличко звертається до:

А) Батьківщини;
Б) української мови;
В) української пісні;
Г) скрипки;
Д) історичної пам’яті.

11. Установіть відповідність між назвою циклу Д. Павличка і поезією, що до нього входить:

1) «Львівські сонети»;
2) «Пісні»;
3) «З минулих літ»;
4) «Білі сонети»;
5) «Таємниця твого обличчя».

А) «Два кольори»;
Б) «Поглад у криницю»;
В) «Коли помер кривавий Торквемада…»;
Г) «Голгофа»;
Д) «Сріблиться дощ в тоненькому тумані».

12. Установіть відповідность між фрагментом поезії Дмитра Павличка і тропом (засобом поетичного синтаксису), ужитим в ньому:

1) «Моя ти — пісня, сила і відвага,
Моє ти — людсько-ленінське ім’я»;
2) «Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба»;
3) «Моя душа над снігом стала,
Неначе яблуня в плодах»;
4) «Коли ми йшли удвох з тобою
Вузькою стежкою по полю,
Я гладив золоте колосся…»;
5) «А ви, мої освічені моголи,
Нагі внучата княжої землі,
Все віддали — і рідну мову, й школи
За знак манкурта на низькім чолі».

А) антитеза;
Б) епітети;
В) епітети, перифраз, патетичне звертання;
Г) метонімія;
Д) анафора;
Е) метафора, порівняння.

Відповіді

Натисніть тут

1. А2. А3. В4. Б5. Г
6. Б7. А8. Б9. Д10. Б
11. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-Д12. 1-Д, 2-А, 3-Е, 4-Б, 5-В

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *