facebook

Іван Драч. Життя та творчість. Тест № 62

Тести для самоперевірки «Іван Драч. Життя та творчість»

1. Іван Драч належить до:

А) МУРу;
Б) «шістдесятників»;
В) «Розстріляного відродження»;
Г) Нью-Йоркської групи.

2. Який жанр домінує у творчості І. Драча?

А) поема;
Б) балада;
В) медитація;
Г) сонет.

3. Укажіть прізвище педагога, якому І. Драч присвятив поему «Дума про Вчителя»:

А) В. Сухомлинський;
Б) А. Макаренко;
В) К. Ушинський;
Г) Ш. Амонашвілі.

4. Перша збірка І. Драча, у якій відбулося зближення «космічних» і «земних» мотивів, має назву:

А) «Соняшник»;
Б) «Балади буднів»;
В) «Американський зошит»;
Г) «Сонячний фенікс».

5. Який реальний образ «перевтілюється» в соняшник (за «Баладою про соняшник»)?

А) сам поет;
Б) дід поета;
В) хлопець;
Г) мати поета;
Д) Т. Шевченко.

6. В алегоричних образах соняшника і сонця в «Баладі про соняшник» представлено:

А) поета і поезію;
Б) Україну і українців;
В) «материкових» українців і емігрантів;
Г) реальне і фантастичне;
Д) матір і дитину.

7. Про які крила йдеться в однойменному творі Івана Драча?

А) крила могутнього птаха;
Б) Божественний дарунок, талант;
В) крила ангела;
Г) крила кохання;
Д) крила мрій.

8. Нагадуванням людству про те, що через власні гріхи, через недбале ставлення до природи, трапляються катастрофи, що виносять людину за межі існування, — ідея твору Івана Драча:

А) «Балада про соняшник»;
Б) «Етюд про хліб»;
В) «Сонячний етюд»;
Г) «Балада про соняшник»;
Д) «Чорнобильська мадонна».

9. Укажіть твір Івана Драча, у якому він, відчуваючи свою відповідальність перед людьми, зболено промовляє:
Я заздрю всім, у кого є слова.
Немає в мене слів. Розстріляні до слова:
Мовчання тяжко душу залива.
Ословленість — дурна і випадкова.

А) «Чорнобильська мадонна»;
Б) «Балада про соняшник»;
В) «Етюд про хліб»;
Г) «Крила»;
Д) «Смерть Шевченка».

10. Укажіть розділ поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна», який має жанрові ознаки балади:

А) «Хрещатинська мадонна»;
Б) «Солдатська мадонна»;
В) «Баба в целофані»;
Г) «Ода молодості»;
Д) «Мати і христопродавці».

11. Установіть відповідність між назвою розділу поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна» і жанром, до якого він належить:

1) «Солдатська мадонна»;
2) «Баба в целофані»;
3) «З канадської листівки «Мадонна атомного віку» Василя Курилика»;
4) «Хрещатинська мадонна»;
5) «Бенкет в пору СНІДу».

А) епічна картина, сповнена «чорним гумором»;
Б) відроджений міф;
В) балада;
Г) сатиричний розділ поеми;
Д) прозова вставка-епістолярій.

12. Установіть відповідність між назвою твору Івана Драча і жанром:

1) «Сонячний етюд»;
2) «Дума про Вчителя»;
3) «Смерть Шевченка»;
4) «Чорнобильська мадонна»;
5) «Крила».

А) балада;
Б) етюд;
В) драматична поема;
Г) поема-симфонія;
Д) літературно-критична стаття;
Е) поема-мозаїка.

Відповіді

Натисніть тут

1. Б2. Б3. А4. А5. В
6. А7. Б8. Д9. А10. А
11. 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В, 5-Г12. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Е, 5-А

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *