facebook

Панас Мирний. Життя та творчість. Тест № 54

Тести на тему: Творчість Панаса Мирного, роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

1. Укажіть справжнє прізвище Панаса Мирного:

А) Губенко;
Б) Тобілевич;
В) Рудченко;
Г) Маркевич.

2. Яка тема є для Панаса Мирного найулюбленішою?

А) Історичне минуле українського народу;
Б) життя і праця, мрії і сподівання селянства;
В) визвольна боротьба українського народу за незалежність;
Г) чиновницьке життя.

3. Хто є співавтором, роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А) Іван Білик;
Б) Іван Франко;
В) Іван Нечуй-Левицький;
Г) Іван Карпенко-Карий.

4.Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1903 р.?

А) «Пропаща сила»;
Б) «Чіпка»;
В) «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»;
Г) «Кріпацька неволя».

5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною»:

А) Дочку Максима Галю;
Б) дружину Максима Явдоху;
В) дружину Грицька Христю;
Г) матір Чіпки Мотрю.

6. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А) неможливість реалізації творчих задумів ге$юя за умов кріпацтва;
Б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ет.;
В) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
Г) конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка);
Д) проблема неосвіченості українського селянства.

7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?

А) Чіпку Вареничеяка;
Б) Максима Ґудзя;
В) Грицька Чунруненка;
Г) Василя Пороха;
Д) івана Вареника.

8. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А) вплив товариства;
Б) нещасливе кохання;
В) утрата землі;
Г) злиденне життя;
Д) хвороба.

9. Що розвінчують автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» в образі Грицька Чупруненка?

А) класову нерівність;
Б) обмежений індивідуалізм власника;
В) неосвіченість;
Г) схильність до алкоголю;
Д) бунтарство.

10. Визначте розв’язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А) у Чіпки незаконно одбирають землю;
Б) Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;
В) Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;
Г) Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;
Д) Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.

11. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору:

А) «Двужон»;
Б) «Дитячі літа»;
В) «Польова царівна»;
Г) «Тайна-невтайна»;
Д) «Жив-жив!».

12. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

1) «…Бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила… удвох з старою матір’ю»
2) «Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе»
3) «Не багатого роду!» — казала проста свита, накинута наопашки. «Та чепурної вдачі», — одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка…»
4) «Отой волоцюга, блудяга… покинув на Дону жінку з дітьми…»
5) «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха»

А) Грицько Чупруненко;
Б) Оришка;
В) Мотря Жуківна;
Г) Чіпка Варевиченко;
Д) Остап Хрущ;
Е) Галя.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. Б3. А4. А5. А
6. В7. Д8. В9. Б10. В
11. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г12. 1-В, 2-Е, 3-Г, 4-Д, 5-Б

8 комментариев “Панас Мирний. Життя та творчість. Тест № 54”

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *