facebook

Улас Самчук. Життя та творчість. Тест № 43

Тести для самоперевірки «Улас Самчук. Життя та творчість»

1. Укажіть метод у літературі, який відтворював радянську ідеологію:

А) критичний реалізм;
Б) неореалізм;
В) неокласицизм;
Г) соціалістичний реалізм.

2. Яка серед наведених ознак літературного процесу не є характерною для періоду 1941 — 1945 рр.?

А) Визначальна ознака художнього мислення — публіцистичність;
Б) тема Батьківщини трактується в дусі тоталітарної системи;
В) жанрова піалітра складається переважно з малих ліричних жанрів;
Г) посилення документальності в літературних творах.

3. Укажіть назву літературної організації українських письменників-емігрантів, ініціатором створення якої був Улас Самчук:

А) «Слово»;
Б) МУР;
В) «празька школа»;
Г) Нью-Йоркська група.

4. Укажіть проблему, яку порушує У. Самчук у статті «Нарід чи чернь»:

А) підняття національної самосвідомості українців;
Б) расової дискримінації;
В) голоду;
Г) еміграції українства.

5. Назвами розділів «трикнижжя» роману «Марія» є всі наведені, крім:

А) «Книга про народження Марії»;
Б) «Книга днів Марії» ;
В) «Книга про хліб»;
Г) «Книга про життя Марії».

6. Укажіть назву твору, якому У. Самчук дав підзаголовок «Хроніка одного життя»:

А) «Волинь»;
Б) «Ост»;
В) «Марія»;
Г) «Гори говорять»;
Д) «На твердій землі».

7. У романі «Марія» Улас Самчук порушив усі теми, крім:

А) людина на землі;
Б) голодомор в українському селі;
В) праця як засіб самоствердження героїв;
Г) стихійна еміграція під час голодомору;
Д) «мораль» більшовицької влади.

8. Яка з проблем є визначальною в романі У. Самчука «Марія»?

А) Формування національної самосвідомості народу;
Б) геноцид радянської влади проти українського народу;
В) історичної пам’яті українського народу;
Г) поєднання красивого і корисного в праці людини;
Д) неможливість неординарної особистості бути щасливою.

9. Про кого з персонажів роману «Марія» Улас Самчук пише: «Серед очей гранатних і скорострільних білих зубів вбирався молодий селюк у більшовицьку шкуру»?

А) Корнія;
Б) Демка;
В) Гната;
Г) Максима;
Д) Лавріна.

10. Що в романі Уласа Самчука «Марія» названо «мільйонною могилою українців»?

А) Україну;
Б) Соловки;
В) Москву;
Г) Сибір;
Д) Харківську в’язницю.

11. Установіть відповідність між назвою твору Уласа Самчука і жанром:

1) «На старих стежках»
2) «Марія»
3) «Крути»
4) «Кулак»
5) «Планета Ді-Пі»

А) роман-хроніка;
Б) оповідання;
В) публіцистична стаття;
Г) мемуари;
Д) повість.

12. Установіть відповідність між цитатою твору Уласа Самчука «Марія» і персонажем:

1) «Щастя наше в повноті існування»
2) «Коли б за голодранця виходила, не дав би нічого… За господаря, якого знаю, що не змарнує, на!»
3) «Здраствуй! Как пожіваєш? Що ж, саломянной вдавой осталась?»
4) «А ти все ж таки присягнула мені… в церкві присягнула»
5) «“Ну что ж, мать? Чево таращіш глаза? Ідола твоєво разстрєлял”, — і додав матірну лайку»

А) Мартин Заруба;
Б) Гнат Кухарчук;
В) Марія;
Г) Корній;
Д) Архип;
Е) Максим.

Відповіді

Натисніть тут

1. Г2. В3. Б4. А5. Г
6. В7. Г8. Б9. Г10. Б
11. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д, 5-Г12. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-Е

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *