facebook

Давня українська література. Тест № 18

Короткі відомості

Для того, щоб правильно відповісти на питання тесту «Давня українська література. Загальний огляд», вам необхідно ознайомитися з українською літературою за період від самих давніх часів і до кінця 18 сторіччя. Всі літературні памятки цього періоду було написано різноманітними мовами. Та всіх їх об’єднуе те, що вони створювалися на українській етнічній землі.

Тест для самоперевірки «Давня українська література. Загальний огляд»:

1. Укажіть період, який у літературі вважається Першим українським Відродженням:

А) X — початок XI ст.;
Б) кінець XIV — початок XV ст.;
В) кінець XVI — початок XVII ст.;
Г) кінець XVII — початок XVIII ст.

2. Треба вказати той вид літератури (використаний в кінці 16 на початку 17 ст.), для котрого характерне спрямування на захист православ’я проти католицизму та верхівки православного духовенства, яке прийняло унію:

А) полемічна література;
Б) сатирична література;
В) алегорична література;
Г) емблематична література.

3. Укажіть, що не є жанром українського бароко:

А) риторична проза К. Острозького, М. Смотрицького;
Б) ораторська проза І. Галятовського, Д. Туптала;
В) полемічна література І. Вишенського;
Г) байки Є. Гребінки.

4. Укажіть назву твору, який не належить до давньої української драматургії:

А) «Володимир» Феофана Прокоповича;
Б) «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського;
В) «Про багатства і про злидні» Климентія Зіновіїва.
Г) «Милість Божа» невідомого автора;

5. Укажіть правильний варіант продовження речення: «За життя І. Вишенського його твори…»:

А) поширювалися в рукописному вигляді, зокрема «Послання до всіх, в Лядській землі живущих»;
Б) не було надруковано;
В) усі було надруковано у збірнику «Книжка»;
Г) були надруковані частково, зокрема «Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься Польська» в острозькій «Книжці в десяти главах» (1598).

6. Укажіть назву населеного пункту, де народився Іван Вишенський:

А) Судова Вишня;
Б) Вишневе:
В) Вишенське;
Г) Вишеньки;
Д) Полтава.

7. Укажіть назву твору, який не має полемічного спрямування:

А) «Послання до єпископів» Івана Вишенського; »
Б) «Повчання дітям» Володимира Мономаха;
В) «Про єдність церкви Божої» Петра Скарги;
Г) «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;
Д) «Апокрисис» Христофора Філалета.

8. Укажіть автора творів «Граматика словенська», «Тренос»:

А) Іван Вишенський;
Б) Мелетій Смотрицький;
В) Лазар Баранович:
Г) Григорій Цяблак;
Д) Феофан Прокопович.

9. Укажіть жанр, у якому переважно працював Іван Вишенський:

А) послання;
Б) панегірик;
В) епіграма;
Г) акростих;
Д) інтермедія.

10. «Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься польська» є другою назвою праці Івана Вишенського:
А) «Послання до єпископів»;
Б) «Видовище мисленне»;
В) «Послання до князя Острозького»;
Г) «Послання до всіх, в Лядській землі живущих»;
Д) «Викриття диявола-світодержця».

11. Установіть відповідність між назвою твору і його автором:

1) «Послання до єпископів»
2) «Ключ царства небесного»
3) «Про єдність церкви Божої»
4) «Палінодія, або Книга оборони»
5) «Апокрисис»

А) Христофор Філарет;
Б) Петро Скарга;
В) Іван Вишенський;
Г) Захарія Копистенський
Д) Герасим Смотрицький.

12. Установіть відповідність між жанром та його визначенням;

1) жанр ораторської і поетичної творчості, своєрідний гімн на честь певної особи;
2) коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямований проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища;
3) побутові гумористичні сценки, які йшли, як окремі невеличкі вистави в антрактах між діями драми чи трагедії;
4) хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником;
5) віршований літературний твір, написаний у формі листа або звернення до якоїсь особи чи багатьох людей.

А) послання;
Б) епіграма;
В) трактат;
Г) панегірик;
Д) інтермедія;
Е) літопис.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. А3. Г4. В5. Г
6. А7. Б8. Б9. А10. Г
11. 1-В, 2-Д, 3-В, 4-Г, 5-А12. 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-Е, 5-А

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *