facebook

Загальний огляд прадавньої літератури. Тест №4

Короткі відомості

Прадавня українська література починає свій відлік ще з початком письменності. В ній виділяють декілька періодів:

— Х — ХІ ст. (монументальний стиль);

— ХІ — ХІІІ ст. (орнаментальний стиль);

— ХІV — ХV ст. (доба підсумків).

Для того, щоб вдало пройти тест для самоперевірки, ви маєте знати особливості, ознаки і періоди прадавньої літератури. Також треба знати основні терміни, пам’ятки, найвизначніші твори та їх авторів. Якщо ви вивчили тему Прадавня українська література, то скористайтеся запропонованим тестом для того, щоб перевірити власні знання та підготуватися до ЗНО.

Тест для самоперевірки з теми «Прадавня література»

 1. Що із зазначеного не є особливістю прадавньої української літератури?

А) Синкретизм жанрів (органічне злиття епосу, лірики, драми);
Б) атеїстичний характер творів;
В) наявність у творах численних інверсій, повторень образних висловів, по- чатків абзаців, цитат, подібних вступів і закінчень;
Г) переважна більшість творів — анонімні з причини применшення
значимості автора перед Богом.

 1. Яка писемна пам’ятка праукраїнської культури свідчить про те, що писемність у слов’ян існувала ще до X ст.?

А) «Велесова книга»;
Б) «Слово о полку Ігоревім»;
В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха;
Г) «Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

 1. Укажіть ознаку, яка не є притаманною «Велесовій книзі»:

А) події викладені не в хронологічній послідовності;
Б) належить до давнього жанру лірики;
В) містить опис історії дохристиянської Русі (І тис. до н.е — І тис. н.е);
Г) обговорює багато аспектів культурно-релігійного життя минулого.

 1. Зазначте перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою:

А) Пересопницьке Євангеліє;
Б) Острозька Біблія;
В) Кхетівський Апостол;
Г) Волинське Євангеліє.

 1. Оригінальна література Київської Русі — це:

А) перекладні природничо-наукові твори, хронографи;
Б) твори, написані виключно церковнослов’янською мовою;
В) світські твори, написані давньоруською літературною мовою;
Г) перекладна житійна література.

 1. Укажіть, що означає термін «літопис»:

А) переказ;
Б) розповідь;
В) хроніка;
Г) оповідання;
Д) слово.

 1. «Повість минулих літ» — це:

А) епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого;
Б) белетристична повість про давні часи;
В) історична і літературна пам’ятка, в якій історичні події викладено у фор¬мі літературних творів різних жанрів;
Г) хроніка про життя руських князів;
Д) збірник афоризмів.

 1. Укажіть другу назву «Повісті минулих літ» (1113) — першого літопису, що дійшов до нас:

А) «Житія Феодосія Печорського»;
Б) «Галицько-Волинський літопис»;
В) «Київський літопис»;
Г) «Початковий літопис»;
Д) «Слово про Закон і Благодать».

 1. До якого жанрового масиву давньоруського письменства належить «Повчання» Володимира Мономаха?

А) Паломницької літератури;
Б) житійної літератури;
В) церковно-ораторської прози;
Г) псалмів;
Д) повчальної літератури.

 1. Назвіть автора приповістей (Старий Заповіт):

А) Соломон;
Б) Давид;
В) Ісаія;
Г) Іова;
Д) Петро.

 1. Установіть відповідність між назвою твору і його автором.

1) «Слово про Закон і Благодать»;
2) «Шестоднєв»;
3) «Повчання»;
4) «Житія Феодосія Печорського»;
5) «Хождєніє»;

А) Іоанн Екзарх;
Б) Нестор;
В) Даниїл Паломник;
Д) Володимир Мономах;
Г) Іларіон Київський.

 1. Установіть відповідність між періодом розвитку старого письменства і його умовною назвою:

1) X — середина XI ст.
2) кінець XI — XIII ст.
3) XIV — середина XV ст.
4) кінець XV — кінець XVI ст.
5) кінець XVI — початок XVII ст.

А) епоха підсумків (переписування старих книг, укладання зведень);
Б) епоха монументального стилю;
В) Перше українське Відродження;
Г) епоха орнаментального стилю;
Д) період так званої «еміграційної» літератури;
Е) доба перекладної літератури.

Відповіді:

Натисніть тут

1. Б2. А3. Б4. А5. В
6. В7. В8. Г9. Д10. А
11. 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-В12. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В
  </div> 
</div>

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *