facebook

Іншомовні слова. Тест для самоперевірки № 56

Тести на тему «Іншомовні слова»

1. Знайдіть слово, у якому буква подвоюється.

А) новел..а;
Б) барок..о;
В) брут..о;
Г) профес..ор;
Д) вет..о.

2. Знайдіть слово, у якому пишеться м’який знак:

А) н..юанс;
Б) іл..юзія;
В) шампін..йон;
Г) ад..ютант;
Д) грав..юра.

3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) пат..тичний;
Б) рен..санс;
В) д..алект;
Г) пол..мічний;
Д) експер..мент.

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) ц..ремонія;
Б) д..станція;
В) ц..клопічний;
Г) енц..клопедія;
Д) ст..пендія.

5. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «і»:

А) інц..дент;
Б) ц..вілізація;
В) д..сципліна;
Г) спец..фічний;
Д) соц..ологія.

6) У якому з поданих іншомовних слів буква подвоюється?

А) ал..ея;
Б) іл..юзія;
В) гал..ерея;
Г) кол..егія;
Д) віл..а.

7) Знайдіть іншомовне слово, у якому пишеться апостроф:

А) деб..ют;
Б) дос..є;
В) грав..юра;
Г) інтерв..ю;
Д) компан..йон.

8) Знайдіть іншомовне слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) с..метрія;
Б) д..кларація;
В) експ..римент;
Г) тол..рантний;
Д) м..лодія.

9) Знайдіть іншомовне слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) сент..ментальний;
Б) т..танічний;
В) конц..птуальний;
Г) верт..кальний;
Д) опт..мальний.

10) Знайдіть іншомовне слово, у якому потрібно писати букву «і»:

А) акц..онер;
Б) інц..дент;
В) альтру..зм;
Г) Брат..слава;
Д) спец..фіка.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. В3. Д4. А5. Д
6. Д7. Г8. А9. В10. А

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *