facebook

Відмінкові закінчення іменників. Тест № 52

Тести для самоперевірки «Відмінкові закінчення іменників»

1. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-а»:

А) Кавказ..;
Б) гнів..;
В) народ..;
Г) Миргород..;
Д) технікум…

2. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-у»:

А) хліб..;
Б) інститут..;
В) клен..;
Г) диктор..;
Д) мотор…

3. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-я»:

А) криштал..;
Б) бол..;
В) ступен..;
Г) ясен..;
Д) кисн…

4. Знайдіть слово, у закінченні якого пишеться буква «о»:

А) стовбур..м;
Б) груш..ю;
В) ліхтар..м;
Г) плаЩ. м;
Д) нестач..ю.

5. Знайдіть слово із закінченням «-ем»:

А) дощ..м;
Б) футляр..м;
В) інженер..м;
Г) пластир..м;
Д) явор..м.

6. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-а»:

А) Париж..;
Б) Урал..;
В) Байкал..;
Г) Єгипт..;
Д) Сибір…

7. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-у»:

А) дуб..;
Б) персонаж..;
В) брод..;
Г) трактор..;
Д) гопак…

8. Знайдіть слово, яке в родовому відмінку однини має закінчення «-ю»:

А) корен..;
Б) ступен..;
В) Ірпен..;
Г) тижн..;
Д) Кита…

9. Знайдіть слово, у закінченні якого пишеться буква «о»:

А) душ..м;
Б) столяр..м;
В) веж..ю;
Г) втеч..ю;
Д) каменяр..м.

10. Знайдіть речення, у якому виділений іменник потрібно писати із закінченням «-у»:

А) Обважніла голова соняшник., схилилася додолу.
Б) Робота лабораторії полягала у вивченні важливого хімічного елемент…
В) Українській літературній мові невластива вимова звук., а на місці ненаголошеного о.
Г) Члени орден., єзуїтів ревно оберігали свої таємниці.
Д) Знайдений на первісній стоянці музичний інструмент було виготовлено з оленячого рог…

Відповіді

Натисніть тут

1. Г2. Б3. В4. А5. А
6. А7. В8. Д9. Б10. Г

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *