facebook

Тарас Шевченко. Рання творчість. Тест № 21

Короткі відомості

Для досконалого проходження тесту на тему життєвого шляху та ранньої творчості Тараса Григоровича Шевченка, вам необхідно ознайомитися з його збірками та творами, а також треба вивчити його біографію.

Тест для самоперевірки «Тарас Шевченко. Біографія та рання творчість»

1. Укажіть, хто висловив такими словами свої думки про Тараса Шевченка: «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури»?

А) Іван Франко;
Б) Максим Рильський;
В) Михайло Коцюбинський;
Г) Євген Маланюк.

2. Визначте, в якому населеному пункті було народжено Тараса Шевченка:

А) Черкаси;
Б) Золотоноша;
В) Кирилівка;
Г) Моринці.

3. Визначте рік, коли було викуплено з кріпацтва письменника Тараса Шевченка:

А) 1838 р.;
Б) 1841 р.;
В) 1850 р.;
Г) 1840 р.

4. Визначте, портрет якої людини намалювали, для того, щоб Тараса Григоровича визволити з кріпацтва?

А) І. Сошенка;
Б) К. Брюллова;
В) Т. Шевченка;
Г) В. Жуковського.

5. Вам потрібно визначити рік, в котрому вийшов «Кобзар» — перша збірка письменника Тараса Шевченка:

А) 1838 р.;
Б) 1839 р.;
В) 1840 р.;
Г) 1841р.

6. Який твір Т. Шевченка починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»?

А) «Катерина»;
Б) «Причинна»;
В) «До Основ’яненка»;
Г) «Гайдамаки»;
Д) «Гамалія».

7. До якого жанру віднесено твір Т. Шевченка «Катерина»?

А) Балада;
Б) ліро-епічна поема героїчного характеру;
В) сатирична поема;
Г) ліро-епічна соціально-побутова поема;
Д) драматична поема.

8. Укажіть, які реальні історичні події описані в історико-героїчній поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»:

А) Похід князя Ігоря Святославича на половців 1185 р.;
Б) події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;
В) участь у війні зі шведами;
Г) козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 р., відоме в історії як Коліївщина;
Д) військові походи на Туреччину під проводом П. Конашевича-Сагайдачного.

9. Якого персонажа поеми «Гайдамаки» Т. Шевченко називає «сирота убогий»?

А) М. Залізняка;
Б) І. Ґонту;
В) Лейбу;
Г) ксьондза;
Д) Ярему Галайду.

10. Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості письменника Тараса Григоровича Шевченка?

А) Правдиве зображення дійсності;
Б) заклик до революційної боротьби;
В) піднесений стиль мови.
Г) сентиментальність;
Д) інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного;

11. Розмістіть епізоди поеми «Катерина» в порядку їх появи у творі:

А) любовний епізод і народження позашлюбного сина;
Б) самогубство героїні;
В) вступ-звернення до дівчат-селянок;
Г) вигнання Катерини з дому;
Д) випадкова зустріч Катерини з Іваном.

12. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка та жанром:

1) «Тополя»
2) «Тарасова ніч»
3) «І мертвим, і живим…»
4) «Художник»
5) «Назар Стодоля»

А) послання;
Б) роман;
В) балада;
Г) п’єса;
Д) поема;
Е) повість.

Відповіді

Натисніть тут

1. А2. Г3. А4. Г5. В
6. Б7. Г8. Г9. Д10. Б
11. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-Б12. 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Е, 5-Г

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *