facebook

Володимир Сосюра. Життя та творчість. Тест № 34

Короткі відомості про Володимира Сосюру

На донбасі, на ст. Дебальцеве, 06.01.1898р. був народжений видатний письменник В. М. Сосюра. У зв’язку зі скрутним фінансовим становищем у сім’ї, хлопчині довелося працювати з десятирічного віку. Рання його освіта була здобута вдома. Пізніше він навчався у школах, де й полюбив літературу та захопився творчістю. Під час громадянської війни письменник воював по всі сторони барикад. І вже після революції став членом комуністичної партії, через рік після чого був демобілізований. Усі ці події призвели до перелому життєвого та творчого устрою Володимира Миколайовича.

В подальший період життя письменник робить спробу отримати вищу освіту, та це йому не вдається і він займається літературною працею. В цей час він змінює багато літературних об’єднань. В 21 році вийшла перша збірка за авторством Сосюри. В наступне десятиріччя з’являється на світ ще сім збірок. В часи репресій (1934 рік) исьменника виключають з партії та він перебуває в закладі для психічно хворих людей. В 40-х роках його відновлюють в рядах комуністичної партії. Під час другої світової війни В. Сосюра виконує обовя’зки робітника радіокомітету та кореспондента газети. Весь цей час він не перестає творити. Після закінчення вітчизняної війни публікує ще близько десяти книжок. Смерть настигла Володимира Миколайовича Сосюру 8 січня 1965 р.

Завантажити скорочену біографію Володимира Сосюри можливо по посиланню.

Тест для самоперевірки «Володимир Сосюра. Життя та творчість»

1. Укажіть, яка тема є центральною у творчості В. Сосюри:

А) боротьба молодого покоління 20-х за соціальну справедливість;
Б) нещасливе кохання;
В) тема Вітчизни;
Г) складні процеси пристосування людини до умов соціалістичної дійсності.

2. Укажіть назву автобіографічного твору Володимира Сосюри:

А «Чи вже не пора»;
Б «Червона зима»;
В «Любіть Україну!»;
Г «Третя Рота».

3. Яка поезія В. Сосюри ознаменувала перехід поета від російськомовного письма до україномовного?

А) «Чи вже не пора»;
Б) «Серце»;
В) «Два Володьки»;
Г) «Так ніхто не кохав».

4. Що спонукало В. Сосюру написати поезію «Любіть Україну!»?

А) Наступ радянської влади на українську культуру й мову;
Б) ювілей Т.Г. Шевченка;
В) замовлення Л. Кагановича;
Г) довготривале перебування поета за межами Батьківщини.

5. Укажіть слова, у яких міститься головна ідея поезії В. Сосюри «Любіть Україну!»:

А) примножуйте багатства рідної Батьківщини;
Б) любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину:
В) захищайте природу;
Г) боріться з фашистськими зайдами.

6. Укажіть, з якої поезії Володимира Сосюри слова:

І в обох ще незнаний,
Невиданий хист,
Рвали душу мою
Комунар
І націоналіст..:

А) «Любіть Україну»;
Б) «Два Володьки»;
В) «Ластівки на сонці»;
Г) «Катрусі на спомин»;
Д) «Україно моя».

7. Який з наведених творів В. Сосюри не належить до інтимної лірики?

А) «Білі акації будуть цвісти»;
Б) «Так ніхто не кохав»;
В) «Катрусі на спомин»;
Г) «Ластівки на сонці»;
Д) «Той молот б’є, а серце стало».

8. У якому творі В. Сосюра розповідає про обірваний цвіт української творчої інтелігенції в роки панування сталінського режиму.

А) У поемі «Мазепа»;
Б) у поемі «Розстріляне безсмертя»;
В) у поезії «Любіть Україну!»;
Г) у поезії «Той молот б’є, а серце стало»;
Д) у поезії «Коли потяг у даль загуркоче».

9. Який твір Володимира Сосюри присвячений проблемі української мови?

А) «Білі акації будуть цвісти…»;
Б) «Любіть Україну!»;
В) «До брата»;
Г) «Смерті нема для творців»;
Д) «Ластівки на сонці».

10. Що Володимир Сосюра підкреслює образом «ластівок на сонці»?

А) Красу надходження весни;
Б) тривогу в очах коханої;
В) красу зіниць «в радісних очах» коханої;
Г) передбачення бурі;
Д) ознаки надходження зими.

11. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром:

1) «О мово моя!»
2) «Мазепа»
3) «Третя рота»
4) «Смерть отца»
5) «Червоногвардієць»

А) повість;
Б) поема;
В) поезія;
Г) оповідання;
Д) роман у віршах.

12. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Сосюри і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (виділено).

1) «Скільки нас отаких біля муру
Од червоної кулі лягло» .
(поезія «І пішов я тоді до Петлюри» )
2) «І пісня в душі наростає і спіє.
Мов вирватись хоче нестримно на волю».
(поезія «Катрусі на спомин» )
3) «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
Лиш приходить подібне кохання»
(поезія «Так ніхто не кохав…» )
4) «Ось вона йде у вінку, як весна»
( поезія «Білі акації будуть цвісти…» )
5) «Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну
(поезія «Любіть Україну!» )

А) персоніфікація;
Б) епітет;
В) оксиморон;
Г) порівняння;
Д) гіпербола;
Е) метонімія.

Відповіді

Натисніть тут

1. В2. Г3. А4. А5. Б
6. Б7. Д8. Б9. В10. В
11. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-Д12. 1-Е, 2-А, 3-Д, 4-Г, 5-Б

Думка на тему “Володимир Сосюра. Життя та творчість. Тест № 34”

Залиште коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *